หน้ากากอนามัย

  • ช่วยป้องกันละอองไอจามอันเป็นตัวนำพาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
  • ป้องกัน ละอองน้ำ ฝุ่น เกสรดอกไม้ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่านทางแชท Messenger หรือผ่านทางไลน์ออฟฟิศเชียลของบริษัทฯ

ด้วยการกดปุ่ม " เพิ่มเพื่อน " สีเขียวด้านล้างนี้

เพิ่มเพื่อน LINE Official Account
Visitors: 44,306