หน้ากากอนามัย

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่านช่องทางไลน์ออฟฟิศเชียลของบริษัทฯ

ด้วยการกดปุ่ม " เพิ่มเพื่อน " ด้านล้าง

เพิ่มเพื่อน LINE Official Account
  • ช่วยป้องกันละอองไอจามอันเป็นตัวนำพาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
  • ป้องกัน ละอองน้ำ ฝุ่น เกสรดอกไม้ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

Visitors: 30,853